۳۹۴۳ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت و یا تأمین PARTS FOR PROCAL 2000 ANALYZER

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۰۰۷۰۵۷ – T30 موضوع آگهی: ساخت و یا تأمین PARTS FOR PROCAL 2000 ANALYZER برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۰۰۷۰۵۷ – T30

موضوع آگهی:

ساخت و یا تأمین PARTS FOR PROCAL 2000 ANALYZER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل