۳۹۴۳ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید ونتیلاتور

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۴۱۵۶ – T17 موضوع آگهی: خرید ونتیلاتور برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۴۱۵۶ – T17

موضوع آگهی:

خرید ونتیلاتور

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل