ارایه سوبسید برای استفاده از انرژی‌های نو

مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: اگر دولت بتواند به ادارات دولتی سوبسید بدهد، می‌تواند آن‌ها را الزام به استفاده از انرژی‌های نو کند. سیدمحمد هاشمی در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به برنامه برق تهران برای استفاده از انرژی‌های نو گفت: دولت باید بتواند سوبسید بدهد تا در مرحله اول خود ارگان‌های […]

مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: اگر دولت بتواند به ادارات دولتی سوبسید بدهد، می‌تواند آن‌ها را الزام به استفاده از انرژی‌های نو کند.

سیدمحمد هاشمی در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به برنامه برق تهران برای استفاده از انرژی‌های نو گفت: دولت باید بتواند سوبسید بدهد تا در مرحله اول خود ارگان‌های دولتی ملزم شوند که از انرژی‌های خورشیدی استفاده کنند.

وی تصریح‌کرد: سال گذشته ۷۵۵ کیلو وات در مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی، محیط‌زیست، مدارس و ساختمان‌های خودمان نصب کردیم که اگر این رویه فرهنگ‌سازی شود و دولت ادارات و ساختمان‌های بلندمرتبه را اجبار کند، تا حدی امکان دارد از انرژی‌های نو استفاده کنند به‌طور مثال اگر حتی ۱۰ کیلووات به عنوان پایلوت فرهنگ‌سازی شود، بسیار مناسب است.

 

هاشمی با بیان این‌که نصب هر پنل خورشیدی ۵ میلیون تومان و با ذخیره‌سازی به ۶ میلیون تومان می‌رسد، اظهارداشت: در حال حاضر دولت انرژی‌های نو را با نرخ خوبی می‌خرد و نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.