۳۹۴۳ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – “ HONEYWELL”  DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده: درخواست شماره: RHS – ۰۰۴۵۹۱۶ – T16 موضوع آگهی: “ HONEYWELL”  DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM برای کسب اطلاعات بیشتر به سلیت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده:

درخواست شماره: RHS – ۰۰۴۵۹۱۶ – T16

موضوع آگهی:

“ HONEYWELL”  DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM

برای کسب اطلاعات بیشتر به سلیت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل