۳۹۴۳ مناقصه – شركت فولاد غدير ني­ريز – خرید و تحویل سنگ ضربه‌گیر تخت و جعبه‌ای تاندیش

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰۹۷۵۶ شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) با شماره ثبت ۱۳۰۰ در نظر دارد،  «خرید و تحویل سنگ ضربه‌گیر تخت و جعبه‌ای تاندیش» را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می­آید. آخرین‌مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد. […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰۹۷۵۶

شركت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) با شماره ثبت ۱۳۰۰ در نظر دارد،  «خرید و تحویل سنگ ضربه‌گیر تخت و جعبه‌ای تاندیش» را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می­آید.

  • آخرین‌مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد.

 

محل تحویل پاکت­ها:

  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس: تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۱۷٫ کدپستی ۱۵۱۴۸۱۹۷۱۱ دبیر کمیسیون معاملات تلفن ۸۸۷۵۴۳۰۵-۰۲۱
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس:استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر ۵۰ جاده ني ريز- سيرجان، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: ۷۴۹۱۶۱۷۸۳۱ تلفن: ۵۳۸۵۴۱۲۴-۰۷۱
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به حساب شبای شماره ۰۷ ۳۰۶۰ ۲۹۳۹ ۰۰۲۲ ۰۰۰۰ ۰۱۷۰ ۸۲ IR به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • تضمین شرکت در مناقصه: بصورت سپرده در حساب مناقصه گزار (مصرح در اسناد مناقصه) و یا چک صیادی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز می‌باشد.
  • اعتبار پيشنهادات ۶۰ روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره فکس ۸۸۷۵۴۳۰۵-۰۲۱ داخلی ۶ و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی ۱۱۲) اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه­گر ارسال خواهد شد. شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركتفولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.