تک نرخی شدن ارز در گرو هدایت نقدینگی به بخش تولید است

تک نرخی شدن ارز در گرو هدایت نقدینگی به بخش تولید است عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که تقویت سودآوری در بخش تولید لازمه ی یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: برای جلوگیری ازرونق بازار دلالی کاذب باید بخش تولید و بازار سرمایه تقویت شود تا نقدینگی‌ها به این بازار‌ها هدایت شوند. به گزارش خانه ملت، […]

تک نرخی شدن ارز در گرو هدایت نقدینگی به بخش تولید است

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که تقویت سودآوری در بخش تولید لازمه ی یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: برای جلوگیری ازرونق بازار دلالی کاذب باید بخش تولید و بازار سرمایه تقویت شود تا نقدینگی‌ها به این بازار‌ها هدایت شوند.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی درباره موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: عبارت یکسان‌سازی نرخ ارز بار‌ها شنیده شده اما تاکنون اجرایی نشده است انجام این مهم تأثیرات مثبتی در اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز باید شرایط انجام این مهم در کشور فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در حال حاضر میانگین نرخ سود در بخش تولید در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی کم‌تر است و می‌توان عنوان کرد این موضوع شرایط را برای رونق بازارهای غیرمولد فراهم می‌کند.

یکسان‌سازی نرخ ارز در گرو توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

آقاپورعلیشاهی با تأکید برلزوم توجه به اولویت‌های اقتصادی، افزود: برای موفقیت در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز باید به نحوی شرایطی فراهم شود که نقدینگی‌ها به سمت تولید سوق داده شود.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از رونق بازار دلالی کاذب باید بخش تولید و بازار سرمایه تقویت شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز در گرو توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب نقدینگی‌ها سرگردان است, بنابراین تک نرخی شدن ارز مشروط به رعایت تمامی جوانب است.