۳۹۴۴ مناقصه – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی – اجرای کامل عملیات باقیمانده بعد از دیوارچینی

آگهی مناقصه‌عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت اجرای پروژه‌های ذیل به‌صورت مجزا اقدام نماید، لذا از پیمانکاران ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه و اطلاع از سایر جزییات دعوت به عمل می‌آید: ۱- اجرای کامل عملیات باقیمانده بعد از دیوارچینی پروژه ۲۰۴ واحدی فاز دوم غدیر […]

آگهی مناقصه‌عمومی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت اجرای پروژه‌های ذیل به‌صورت مجزا اقدام نماید، لذا از پیمانکاران ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه و اطلاع از سایر جزییات دعوت به عمل می‌آید:

۱- اجرای کامل عملیات باقیمانده بعد از دیوارچینی پروژه ۲۰۴ واحدی فاز دوم غدیر شهرستان اراک

 • برآورد اولیه پروژه ۱٫۳۷۵٫۳۳۵٫۵۲۱٫۲۱۷ ریال می‌باشد.
 • مناقصه مذکور بر اساس بخشنامه سرجمع می‌باشد با تأمین بخشی از مصالح توسط کارفرما.
 • ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار جهت شرکت در مناقصه ردیف یک مبلغ ۱۸٫۹۵۳٫۳۵۵٫۲۱۲ ریال می‌باشد.

۲- اجرای کامل عملیات باقیمانده بعد از دیوارچینی پروژه ۶۴ واحدی فاز اول همت شهرستان خمین

 • برآورد اولیه پروژه ۴۲۱٫۷۳۱٫۷۶۶٫۴۷۶ ریال می‌باشد.
 • مناقصه مذکور بر اساس بخشنامه سرجمع می‌باشد با تأمین بخشی از مصالح توسط کارفرما.
 • ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار جهت شرکت در مناقصه ردیف دو مبلغ ۹٫۴۱۷٫۳۱۷٫۶۶۵ ریال می‌باشد.
 • زمان فروش اسناد و اطلاع از سایر جزئیات از مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ تا مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد.
 • زمان تحویل اسناد: حداکثر تا مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد.
 • زمان گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد.
 • نوع اعتبار ریالی: نقدی
 • محل دریافت اسناد، مدارک و اطلاع از سایر جزییات: واحد امور قراردادها واقع در اراک، میدان حافظ، جنب کلانتری ۱۳، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی طبقه زیرزمین، تلفن تماس: ۶-۳۳۶۶۳۰۳۵-۰۸۶ داخلی ۴۰۱

 

روابط‌عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی