۳۹۴۴ مناقصه – دهیاری رسالت – خرید و اجرای مسیر فیبر نوری روستای رسالت

بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  فراخوان عمومی خرید و اجرای مسیر فیبر نوری روستای رسالت دهیاری رسالت در نظر دارد فراخوان خرید و اجرای مسیر فیبر نوری روستای رسالت به شماره ۲۰۰۲۰۹۲۶۸۵۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها […]

بسمه تعالی

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 فراخوان عمومی خرید و اجرای مسیر فیبر نوری روستای رسالت

دهیاری رسالت در نظر دارد فراخوان خرید و اجرای مسیر فیبر نوری روستای رسالت به شماره ۲۰۰۲۰۹۲۶۸۵۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ روز سه‌شنبه
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ روز سه‌شنبه
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ روز شنبه
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ روز دوشنبه رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل ساختمان دهیاری

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ۲٫۵۷۷٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: تهران، اتوبان آزادگان به سمت شرق، بعد از پل شهید کاظمی، شهرک رسالت، خیابان کاووسی، پلاک ۶۹