۳۹۴۴ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت (ناک) – خرید دکل­ زمینی مجتمع با فنس

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: خرید دکل­ زمینی مجتمع با فنس شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۲۰۸۰۸ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۱ آذرماه ۱۴۰۲ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ […]

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

  • شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
  • موضوع مناقصه: خرید دکل­ زمینی مجتمع با فنس
  • شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۲۰۸۰۸
  • مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۱ آذرماه ۱۴۰۲
  • مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۴ آذرماه ۱۴۰۲
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۹٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که می­بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲۸۶۷۳۴۲۷۲۰۱ پست‌بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت به آدرس tenders.nak-mci.ir (در قسمت مناقصات) در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های ۰۹۱۲۸۰۰۹۶۹۲ و ۸۱۷۱۸۱۱۳ و آدرس ایمیل Maryam.sadeghi@nak-mci.ir (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.