۳۹۴۴ مناقصه – دهیاری اسلام‌آباد نظامی – خریـد، اجـرا و راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های نظارت تصویـری

تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  فراخوان عمومی (تجدید) دهیاری اسلام‌آباد نظامی در نظر دارد فراخوان خریـد، اجـرا و راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های نظارت تصویـری و پلاک خـوان هوشمنـد مبتنـی بر زیـرساخت فیبر نوری به شماره (۲۰۰۲۰۹۰۶۷۳۰۰۰۰۰۷) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا […]

تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

 فراخوان عمومی (تجدید)

دهیاری اسلام‌آباد نظامی در نظر دارد فراخوان خریـد، اجـرا و راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های نظارت تصویـری و پلاک خـوان هوشمنـد مبتنـی بر زیـرساخت فیبر نوری به شماره (۲۰۰۲۰۹۰۶۷۳۰۰۰۰۰۷) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ روز دوشنبه
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ چهارشنبه
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ روز شنبه
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ۱۹/۰۹/۱۴۰۲ روز یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ صبح در محل دهیاری اسلام‌آباد نظامی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۳٫۰۹۳٫۶۳۹٫۰۰۰ ریال به‌صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: شهرری، جاده ورامین، شهرک نظامی، انتهای بلوار امام حسین (ع)، ساختمان دهیاری

شماره تماس دهیاری ۹۱۰۱۰۸۱۷-۰۲۱ داخلی ۱۰۴ (دفتر فنی و عمرانی)