۳۹۴۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق تهران – خرید با نظارت برساخت یک دست پره متحرک

 تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خرید با نظارت برساخت یک دست پره متحرک ردیف ۱ و ۲ توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B نیروگاه ری به شماره ۲۶/۱۴۰۲ م.ن شرکت تولید نیروی برق تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره‌های متحرک ردیف ۱ و ۲ توربین گازی میتسوبیشی مدل […]

 تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خرید با نظارت برساخت یک دست پره متحرک ردیف ۱ و ۲ توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B نیروگاه ری به شماره ۲۶/۱۴۰۲ م.ن

شرکت تولید نیروی برق تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره‌های متحرک ردیف ۱ و ۲ توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B نیروگاه ری به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۸۰۰۰۰۱۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تضمین شرکت در مناقصه به‌صورت ضمانتنامه بانکی و معادل ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ارائه گردد.

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۲

مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲

زمان گشایش پاکات پیشنهاد: روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

زمان اعتبار پیشنهاد: مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

آدرس: تهران، ستارخان، برق آلستوم، نبش جهانی نسب، نیروگاه طرشت، شرکت تولید نیروی برق تهران. تلفن: ۴۴۳۸۸۰۰۳-۰۲۱

شناسه: ۱۶۰۶۷۹۳ م الف: ۳۲۷۷