نمونه‌برداری کیفی از آب دریاچه ارومیه

  برای اولین بار نمونه‌برداری کیفی و لیمنولوژیک آب دریاچه ارومیه، رودخانه‌های ورودی و تالاب‌های جنوب دریاچه ارومیه صورت گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، رستم آبادی، مدیر مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه اظهار داشت: نمونه‌برداری کیفی و لیمنولوژیک دریاچه […]

 

برای اولین بار نمونه‌برداری کیفی و لیمنولوژیک آب دریاچه ارومیه، رودخانه‌های ورودی و تالاب‌های جنوب دریاچه ارومیه صورت گرفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، رستم آبادی، مدیر مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه اظهار داشت: نمونه‌برداری کیفی و لیمنولوژیک دریاچه ارومیه، رودخانه‌های ورودی و تالاب‌های جنوبی این دریاچه از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری توسط تیم میدانی مهندسین مشاور آساراب انجام شد.

لازم به توضیح است، پایش گسترده دریاچه ارومیه برای اولین بار است که به‌صورت سیستماتیک جهت به دست آوردن تمام پارامترهای کمی و کیفی، فیزیک و شیمیایی، آلاینده‌های مختلف از جمله فلزات سنگین، پارامترهای لیمنولوژیک و تهیه نقشه تیپ‌های مختلف گیاهی و پراکنش پرندگان در دریاچه ارومیه، رودخانه‌های اصلی ورودی به دریاچه و تالاب‌های جنوبی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

شایان ذکر است، این نمونه‌برداری قرار است به مدت یک سال با تواتر ماهیانه به‌طور منظم انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در نهایت گزارشی از نتایج این نمونه‌برداری ارایه خواهد شد که برای ارزیابی زیست‌محیطی مطالعات و مدل‌سازی انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه، در اختیار مشاوران پروژه یعنی «آکواپلان نروژ» و «آبان پژوه» قرار گیرد. به گفته رستم آبادی، نتایج این مطالعات جهت بررسی اثرات انتقال دیگر منابع آبی برای احیای دریاچه ارومیه بسیار کاربردی خواهد بود.