۳۹۴۴ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین ماشین‌آلات سنگين استيجاري

آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۵۲/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تأمین ماشین‌آلات سنگين استيجاري محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: به مبلغ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی

شماره ۷۵۲/۱۴۰۲

 كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

  • موضوع مناقصه: تأمین ماشین‌آلات سنگين استيجاري
  • محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون
  • محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ (به جزء ايام تعطيل)
  • ميزان سپرده شركت درمناقصه: به مبلغ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:

داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵٫

براي دريافت اسناد, مدارک مربوطه (نامه آمادگي و فيش واريزي) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تماس: ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل پتروشيمي مارون

 

www.mpc.ir