۳۹۴۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – “ HONEYWELL “DISTRIBUTION  CONTROL  SYSTEM

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-9435903 -T16 موضوع آگهی: “ HONEYWELL “DISTRIBUTION  CONTROL  SYSTEM برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-9435903 -T16

موضوع آگهی:

“ HONEYWELL “DISTRIBUTION  CONTROL  SYSTEM

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل