۳۹۴۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – P/F “ HONEYWELL” DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۵۹۱۳ – T16 موضوع آگهی: P/F “ HONEYWELL” DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۵۹۱۳ – T16

موضوع آگهی:

P/F “ HONEYWELL” DISTRIBUTION  CONTROL SYSTEM

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل