۲۰۲۳ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان- احداث برق روستایی

آگهی مناقصه  عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را به پیمانکاران واجد صلاحيت واگذار نمايد. ردیف شماره مناقصه شرح مبلغ سپرده (ریال) تاریخ دریافت اسناد زمان و محل تحویل پاکت‌ها بازگشایی پاکت‌ها ۱ ۱-۱۲-۹۵ احداث، توسعه و بهینه‌سازی برق روستایی (از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای […]

آگهی مناقصه  عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را به پیمانکاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

۱-۱۲-۹۵

احداث، توسعه و بهینه‌سازی برق روستایی

(از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره ۰۰۴/۱۳۰۱۰۱۵)

منطقه یک (بم و نرماشیر): ۳۰۲٫۱۴۴٫۰۰۰

۹۵٫۰۹٫۱۴ لغایت

۹۵٫۰۹٫۲۰

حداکثر پایان وقت اداری ۹۵٫۰۹٫۳۰

بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۹۵٫۱۰٫۰۱

ساعت ۹

منطقه دو (ریگان و فهرج): ۳۶۶٫۶۷۷٫۰۰۰

منطقه سه (جیرفت و کهنوج): ۳۵۵٫۲۷۹٫۰۰۰

منطقه چهار (عنبرآباد): ۲۹۵٫۲۶۲٫۰۰۰

منطقه پنج (فاریاب و منوجان): ۳۵۵٫۴۷۰٫۰۰۰

منطقه شش (رودبارجنوب): ۳۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰

منطقه هفت (قلعه گنج): ۳۱۰٫۲۳۶٫۰۰۰

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات  شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ – امور تدارکات) مراجعه نمایند.

۲٫مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

 

۳٫ به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد.