۲۰۲۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی خارک- تامین مصالح

آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی پیمانکاران شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در نظر دارد تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله انتقال گوگرد به طول تقریبی ۴۵۰ متر و همچنین تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ جاده اسکله بارگیری به طول تقریبی ۲۵۰ متر واقع در استان بوشهر- جزیره خارک را از طریق مناقصه […]

آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی پیمانکاران

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در نظر دارد تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله انتقال گوگرد به طول تقریبی ۴۵۰ متر و همچنین تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ جاده اسکله بارگیری به طول تقریبی ۲۵۰ متر واقع در استان بوشهر- جزیره خارک را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه سه کارهای دریایی و همچنین تجارب اجرایی مرتبط می‌باشند واگذار نماید، لذا جهت تعیین پیمانکار صلاحیت دار اقدام به فراخوان عمومی و تهیه فهرست کوتاه نموده است.

شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند با ارائه مستندات و مدارک لازم مبتنی بر اصالت شرکت، سوابق و تجربیات مرتبط، حسن سابقه، توان مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات، حداکثر مدت ده (۱۰) روز پس از تاریخ چاپ این آگهی به آدرس مندرج در زیر مراجعه و مدارک را تحویل نمایند.

نشانی: تهران، دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰، طبقه پنجم، دفتر کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی خارک

تلفن: ۴- ۲۲۸۱۶۱۰۳/ دورنگار:‌ ۷-۲۲۸۰۶۶۰۶

شرکت پتروشیمی خارک در رد و یا قبول صلاحیت شرکت‌ها مختار بوده لذا ارسال مدارک هیچگونه حقوقی برای شرکت‌کنندگان از جمله حق حضور در مناقصه را ایجاد نخواهد نمود.  

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)