آغاز ثبت و شناسایی شرکت‌های خدمات مشاوره در حوزه انتقال فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فراخوانی نام‌نویسی در طرح شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری را آغاز کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدف افزایش اثربخشی پروژه‌های انتقال فناوری در این شرکت‌ها در نظر دارد، نسبت […]

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فراخوانی نام‌نویسی در طرح شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری را آغاز کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدف افزایش اثربخشی پروژه‌های انتقال فناوری در این شرکت‌ها در نظر دارد، نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه خدمات مشاوره انتقال فناوری اقدام کند.

بر این اساس شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت از طریق مکانیزم‌‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با یارانه از خدمات این شرکت‌ها در حوزه انتقال فناوری استفاده کنند.

شرکت‌های مشاور علاقه‌مند به شرکت در این طرح در صورتی که دارای شخصیت حقوقی (شرکت) ثبت ‌شده و سابقه فروش یا قرارداد فروش به مشتریان داخلی یا خارجی در خصوص خدمات مشاوره انتقال فناوری باشند، می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.

شرکت‌های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری می‌توانند از امروز ۱۳ آذرماه تا ۱۳ دی‌ماه به مدت یک ماه برای شرکت در این طرح نام‌نویسی کنند.

پرکردن دقیق و کامل برگه‌های ثبت‌نام توسط شرکت‌های مشاور متقاضی حداکثر تا تاریخ اعلام شده الزامی است و برگه ثبت نام از طریق آدرس www.techchi.ir (کارگزار طرح) قابل دریافت است.

 

۷۰ درصد هزینه‌های ارزیابی ۵ شرکت اول بر اساس زمان ثبت نام در این سامانه و ۵۰ درصد هزینه ارزیابی دیگر شرکت‌ها به صورت یارانه حمایتی پرداخت می‌شود.