نفتکش‌های ایرانی در را ه آب‌های اروپا

  مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران با بیان این که نفتکش‌های این شرکت ظرف چند ماه آینده وارد بازارهای اروپا می‎شوند، گفت: تاکنون چند جلسه با غول‌های بزرگ نفتی در تهران داشته‌ایم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت ملی نفتکش ایران، نصرا… سردشتی در پانزدهمین اجلاس فاینانس کشتیرانی (Marine Money) ضمن معرفی و […]

 

مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران با بیان این که نفتکش‌های این شرکت ظرف چند ماه آینده وارد بازارهای اروپا میشوند، گفت: تاکنون چند جلسه با غول‌های بزرگ نفتی در تهران داشته‌ایم.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت ملی نفتکش ایران، نصرا… سردشتی در پانزدهمین اجلاس فاینانس کشتیرانی (Marine Money) ضمن معرفی و تشریح وضع ناوگان این شرکت گفت: نفتکش‌های این شرکت ظرف چند ماه آینده وارد بازارهای اروپا میشوند.

وی با بیان این که تاکنون چند جلسه با غول‌های بزرگ نفتی در تهران داشته‌ایم، افزود: فکر میکنم که تنها چند ماه با اجاره نفتکش‌های خود به شرکت‌های بزرگ نفتی فاصله داشته باشیم.

وی در سخنرانی خود با موضوع «امروز و فردای شرکت ملی نفتکش ایران» گفت: شرکت ملی نفتکش ایران در حال مذاکره با شرکت‌های بیمهای جهان برای دریافت پوشش‌های بیمهای مورد نیاز است.

به گفته سردشتی، مؤسسه‌های عضو انجمن بینالمللی مؤسسه‌های ردهبندی (IACS) آمادگی خود را برای همکاری با ناوگان نفتکش ایران اعلام کردهاند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران اطمینان داد که ناوگان این شرکت در سال‌های تحریم از سال ٢٠١٢ تاکنون به خوبی نگهداری شده و آماده حضور در بازار اروپا است.

سردشتی با بیان این که تأمینکنندگان مالی از چین و کره جنوبی برای فاینانس مورد نیاز نفتکش ایران اظهار تمایل کردهاند، تأکید کرد: این در شرایطی است که در حال حاضر جلب تأمین مالی از مؤسسه‌های اروپایی برای شرکت‌های کشتیرانی دشوار است.

پانزدهمین اجلاس فاینانس کشتیرانی آلمان با هدف بررسی فرصت‌های پیش روی صنعت کشتیرانی به‌ویژه کشتیهای کانتینربر و فلهبر در شهر بندری‌هامبورگ برگزار شد، در جریان این اجلاس بازار انواع کشتی با حضور کارشناسان تحلیل شد و شرایط تأمین مالی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰