۲۰۲۴ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک- خرید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۲ دستگاه فانتوم راديوتراپي – راديولوژي و ضمائم مربوطه مناقصه شماره : ۴۳-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک (معاونت آموزش) در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه فانتوم راديو تراپي – راديو لوژي و ضمائم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی از شرکتها و اشخاص حقوقی ذیصلاح […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خرید ۲ دستگاه فانتوم راديوتراپي راديولوژي و ضمائم مربوطه

مناقصه شماره : ۴۳-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک (معاونت آموزش) در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه فانتوم راديو تراپي راديو لوژي و ضمائم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی از شرکتها و اشخاص حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط  خریداری نماید.

مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۵ لغایت۱۳۹۵٫۰۹٫۱۷

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری ۱۵:۰۰ روز دوشنبه۱۳۹۵٫۰۹٫۲۹

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خيابان شهيد شيرودي خيابان اعلم الهدي ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳ امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک