مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اردبیل خبر داد

 عدم برگزاری مناقصه ۴۳ کیلومتر بزرگراه اردبیل‌-‌سرچم که در حاشیه رود قزل‌اوزن قرار دارد

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اردبیل، گفت: تاکنون ۴۳ کیلومتر از بزرگراه اردبیل‌-‌سرچم که در حاشیه رود قزل‌اوزن قرار دارد به مناقصه نرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محبوب حیدری؛ با بیان اینکه مرکز استان اردبیل فاقد بزرگراه برای ارتباط با مرکز کشور است، اظهار کرد: جاده اردبیل سرچم به‌عنوان اصلی‌‌ترین مسیر ارتباطی اردبیل به مرکز کشور در […]

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اردبیل، گفت: تاکنون ۴۳ کیلومتر از بزرگراه اردبیل‌-‌سرچم که در حاشیه رود قزل‌اوزن قرار دارد به مناقصه نرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محبوب حیدری؛ با بیان اینکه مرکز استان اردبیل فاقد بزرگراه برای ارتباط با مرکز کشور است، اظهار کرد: جاده اردبیل سرچم به‌عنوان اصلی‌‌ترین مسیر ارتباطی اردبیل به مرکز کشور در اولویت تعریض و ایجاد شبکه بزرگراهی قرار دارد و در حال‌حاضر این برنامه در قالب هفت قطعه در دست اجراست. وی روند احداث ۴۸کیلومتر بزرگراه اردبیل – سرچم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری از این ۴۸ کیلومتر در دست اجرا، ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان تاکنون چهار هزار میلیارد ریال اختصاص یافته و بقیه اعتبار مورد نیاز هم در سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص خواهد یافت. حیدری؛ با بیان اینکه جاده اردبیل – سرچم یکی از جاده‌های پرتردد و حیاتی استان است افزود: طول بزرگراه اردبیل – سرچم ۱۷۸ کیلومتر است که از این میزان تاکنون ۴۳ کیلومتر در حاشیه رود قزل‌اوزن به مناقصه نرفته است. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اردبیل، خاطرنشان کرد: این مسیر به‌واسطه کوهستانی بودن دارای ابنیه فنی پیچیده و هزینه‌بر است به‌طوری که در مسیر فعلی آن ۱۲ دهنه تونل اجرا شده است.