گنبد نمکی مورجان در گذر تاریخ

  ناصر بهزادفر-گنبد نمکی مورجان در جنوب غربی شیراز قرار دارد. این کوه نمکی در نزدیکی روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده است. گنبد نمکی مورجان در شمال غرب روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی رخنمون یافته است. بنا به گفته افراد محلی، مردم منطقه از قدیم‌الایام از نمک این […]

 

ناصر بهزادفر-گنبد نمکی مورجان در جنوب غربی شیراز قرار دارد. این کوه نمکی در نزدیکی روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده است. گنبد نمکی مورجان در شمال غرب روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی رخنمون یافته است.

بنا به گفته افراد محلی، مردم منطقه از قدیم‌الایام از نمک این تل نمکی برای مصرف غذایی استفاده می‌کرده‌اند. آن‌‌ها این گنبد نمکی را براساس مجرا‌های خروجی نمک از بخش مرکزی و میزان نمک ته نشست شده در آنها، به‌طور محلی به ۴ نمکدان به نام‌های نمکدان دزد، آهله، سر و نو تقسیم کرده‌اند. مورجانی‌‌ها به دو بخش مرتفع، مقاوم و ستیغ‌ساز این گنبد که از سایر بخش‌ها بلندتر بوده و از دور نمایان می‌باشد، قلات سیاه‌ـ سرخ و قلات شاه‌نشین می‌گویند و مارن‌های رنگین فرسایش‌پذیر بین این بلندی‌‌ها را چهل مله (چهل گردنه) می‌نامند.

کوه مورجان قطعه شرقی (جنوب شرق روستای مسقان) و کوه بویم قطعه غربی (غرب روستای مسقان) می‌باشد. بیش‌ترین ارتفاع کوه مورجان ٢٠٠٠ متر و کوه بویم ١٧٠٠ متر می‌باشد.

درزه‌ها و شکاف‌های انحلالی، دره‌های انحلالی و ریزش توده‌های سنگی در بیرونی‌‌‌ترین بخش این گنبد به وفور دیده می‌شود. در بخش جنوب غربی این گنبد، چشمه‌ای از دل زمین می‌جوشد و به رودخانه شور می‌پیوندد. در مسیر عبور آب این چشمه بلورهای سفید رنگ نمک به اشکال زیبایی ته‌نشین شده‌اند و مناظر جالب و دیدنی را ایجاد کرده‌اند

 مسیر دسترسی

١- جاده آسفالته شیراز – آازرون، سه راهی آوهمره سرخی، جاده آسفالته کوهمره سرخی آه تا روستای مسقان ادامه دارد و پس از آن تا روستای مورجان جاده شوسه می‌باشد.

٢- جاده آسفالته مسیر شیراز- آوار- فیروزآباد، سه راهی باوریان، جاده آسفالته آوهمره سرخی که تا روستای مورجان ادامه دارد.بی

منابع:

 

کویر‌‌ها و بیابان‌های ایران – دکتر علی رحمانی