۳۹۵۰ مناقصه – موسسه حرا – عملیات لاینینگ

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول موسسه حرا در نظر دارد اجرای عملیات لاینینگ محدوده ترانشه باز ایستگاه A7 پروژه خط ۷ متروی تهران را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی متقاضیان، مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶٫۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول
موسسه حرا در نظر دارد اجرای عملیات لاینینگ محدوده ترانشه باز ایستگاه A7 پروژه خط ۷ متروی تهران را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی متقاضیان، مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶٫۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به یکی از روش‌های مندرج در اسناد مناقصه تهیه و تسلیم گردد.
محل توزیع اسناد مناقصه: کارفرما: بزرگراه بسیج، سه‌راه تختی، بعد از ورزشگاه تختی، خیابان شهید تجاره، جنب نیروی انتظامی، موسسه حرا، معاونت فنی و مهندسی، مدیریت برونسپاری شماره تماس: ۳۳۲۳۰۵۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۲ و ۲۴۸
قیمت خرید اسناد مناقصه: بهای تهیه اسناد مناقصه معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست از سوی مناقصه‌گران به شماره‌حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰۶۵۰۱۱ نزد بانک سپه به‌نام قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) – موسسه حرا واریز و رسید آن هنگام دریافت اسناد، ارائه گردد.
زمان توزیع اسناد مناقصه: از مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ الی ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ در ساعات اداری
مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان ساعات اداری مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۲