معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن عنوان کرد

مقاوم‌سازی همه خانه‌های روستایی کشور تا ۱۴۱۰

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: در سال ۱۴۱۰ هیچ خانه غیرمقاومی در روستاهای کشور نخواهیم داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید جودی؛ در حاشیه بازدید از بندر امام‌خمینی(ره) اظهار کرد: از شروع دولت سیزدهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۳۸۰ هزار واحد مسکن روستایی را آغاز کرد که تاکنون ساخت ۲۰۰ […]

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: در سال ۱۴۱۰ هیچ خانه غیرمقاومی در روستاهای کشور نخواهیم داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید جودی؛ در حاشیه بازدید از بندر امام‌خمینی(ره) اظهار کرد: از شروع دولت سیزدهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۳۸۰ هزار واحد مسکن روستایی را آغاز کرد که تاکنون ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. وی افزود: در حال‌حاضر ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن در کشور در دست اجرا است. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، گفت: امسال با توجه به حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور از موضوع مسکن روستایی، سقف وام مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. جودی؛ عنوان کرد: همچنین این توجه دولت باعث شد تا تعداد وام‌‌ها نیز از ۲۰۰ هزار به ۳۵۰ هزار فقره وام برای واحدهای مسکونی روستایی افزایش یابد که این مسئله می‌تواند روند رو به پیشرفت مقاوم‌سازی واحدهای روستایی کشور را سرعت ببخشد. وی بیان کرد: با همکاری خوب سیستم بانکی در سال ۱۴۰۱ و شش ماهه اول ۱۴۰۲ روند بازسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در کشور بسیار مطلوب است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور، تأکید کرد: اگر این اعتبارات و روند مقاوم‌سازی در کشور به همین شکل ادامه داشته باشد می‌توانیم این شعار که «در سال ۱۴۱۰ هیچ خانه‌ غیرمقاومی در روستاهای کشور نخواهیم داشت» را محقق کنیم.