قیمت‌گذاری تعرفه خدمات لوکوموتیو توسط شورای‌رقابت

نرخ نهایی تعرفه خدمات لوکوموتیو در شورای‌رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعلام مرکز ملی رقابت؛ در سومین جلسه هیئت کارشناسی حمل‌ونقل ریلی که در مرکز ملی رقابت برگزار شد، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ تعرفه لوکوموتیو بحث و بررسی شد. جلسات هفتگی […]

نرخ نهایی تعرفه خدمات لوکوموتیو در شورای‌رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعلام مرکز ملی رقابت؛ در سومین جلسه هیئت کارشناسی حمل‌ونقل ریلی که در مرکز ملی رقابت برگزار شد، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ تعرفه لوکوموتیو بحث و بررسی شد. جلسات هفتگی هیئت کارشناسی تا زمانی که همه مؤلفه‌های مورد نظر با نرخ تعرفه ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی مشخص شود، در مرکز ملی رقابت ادامه خواهد داشت؛ سپس نرخ نهایی تعرفه خدمات لکوموتیو در شورای‌رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. با توجه به مصوبه ۴۶۳ شورای‌رقابت و به منظور تعیین و برآورد اقلام هزینه‌ای و دوره بهره‌برداری دستگاه‌های لکوموتیو، هیئت کارشناسی حمل‌ونقل ریلی در مرکز ملی رقابت تشکیل شده است. نمایندگانی از شورای‌رقابت، وزارت راه‌وشهرسازی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در این هیئت کارشناسی که در مرکز ملی رقابت برگزار می‌شود، حضور دارند. پیش از این شورای‌رقابت با استناد به وجود شواهد و مستندات متعدد درباره بالا بودن درجه تمرکز در بازار لوکوموتیو و نیز نقش توأمان تصدی‌گری و تنظیم‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این بازار و براساس بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه (۴۶۳) مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، وجود انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش (لوکوموتیو) را تصویب و نیاز به تعیین سازوکار مناسب برای تنظیم تعرفه خدمات لکوموتیو را متناسب با شرایط موجود، ضروری دانست.