عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:تصویب رشد ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در تلفیق

  اسماعیل جلیلی گفت: در نشست کمیسیون تلفیق بعد از بررسی درآمد ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه، رشد ۲۵ درصدی این درآمد‌ها نسبت به عملکرد سال جاری تصویب شد. به گزارش فارس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد نشست کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور گفت: در کمیسیون تلفیق […]

 

اسماعیل جلیلی گفت: در نشست کمیسیون تلفیق بعد از بررسی درآمد ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه، رشد ۲۵ درصدی این درآمد‌ها نسبت به عملکرد سال جاری تصویب شد.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد نشست کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور گفت: در کمیسیون تلفیق منابع و درآمدهای لایحه بودجه با حضور رییس سازمان امور مالیاتی، نمایندگان دولت و سازمان مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و پرسش‌‌ها و ابهامات نمایندگان مجلس در مورد منابع درآمدی و مالیاتی پاسخ داده شد.

وی گفت: کل مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۵ رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری از رشد ۲۵ درصد برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته رشد بخش‌های مختلف درآمد مالیاتی متفاوت است، مثلاً رشد درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی ۲۱ درصد و رشد علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۲۱ درصد، رشد مالیات مشاغل، حقوق و دستمزد ۱۶ درصد، رشد بقیه بخش‌های مالیاتی ۲۳ درصد، مالیات فروش سیگار ۲۹ درصد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل ۳۰ درصد و در مجموع درآمد مالیاتی ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

وی افزود: در بخش درآمدهای نفتی نیز تمرکز و بررسی شد و ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد فروش نفت، ماشین‌آلات و اراضی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که نسبت به عملکرد سال جاری در این بخش از رشد ۱۳ درصدی برخوردار خواهد بود.

نماینده مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: در بخش واگذاری دارایی مالی ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال جاری این رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین برای سال آینده بخش واگذاری دارایی مالی از رشد ۷۳ درصد برخوردار خواهد شد.

وی گفت: در بخش واگذاری دارایی اسناد خزانه، اوراق مشارکت و واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

 

کل درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۳ بخش درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات‌ها را شامل می‌شود. از محل فروش درآمدهای نفت نیز ۷۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.