۳۹۵۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین WIRE ROPE دکل سینا

آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین WIRE ROPE دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

آگهی تجدید

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین WIRE ROPE دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP شهر عسلویه- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۲ روز یکشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.