تأمین یارانه آب و برق از اسناد خزانه اسلامی

تأمین یارانه آب و برق از اسناد خزانه اسلامی دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال ۹۶، محل تأمین منابع مالی پوشش‌دهنده فاصله قیمت تمام شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش آن‌ها را توزیع اسناد خزانه اسلامی تعیین کرد. به گزارش تسنیم، مسؤولان وزارت نیرو که در سال جاری با پرداخت […]

تأمین یارانه آب و برق از اسناد خزانه اسلامی

دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال ۹۶، محل تأمین منابع مالی پوشش‌دهنده فاصله قیمت تمام شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش آن‌ها را توزیع اسناد خزانه اسلامی تعیین کرد.

به گزارش تسنیم، مسؤولان وزارت نیرو که در سال جاری با پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان، بدهی انباشته این وزارتخانه را به ۲۲ هزار میلیارد تومان رساندند، معتقدند که عدم مشخص بودن محل تأمین منابع پوشش‌دهنده فاصله قیمت تمام شده تولید و تأمین برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن‌ها به مردم از دلایل اصلی انباشت بدهی‌های وزارت نیرو در سنوات گذشته بوده است.

دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال ۹۶، محل تأمین منابع مالی پوشش‌دهنده این فاصله قیمتی را توزیع اسناد خزانه اسلامی تعیین کرد.

 

در بند هـ – تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی‌نام یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و ۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.»