۲۰۲۵ مزایده – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- فروش آمبولانس

اگهی مجدد مزایده  عمومی فروش دو دستگاه آمبولانس ( نوبت دوم ) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد، نسبت به  فروش دو دستگاه  آمبولانس براساس اسناد مزایده و از طريق  برگزاري مزایده عمومي يك مرحله­اي اقدام نمايد. لذا منحصراً از شرکتها ، موسسات و نهادهای  مجاز غیر دولتی که در زمینه مراکز درمانی دارای […]

اگهی مجدد مزایده  عمومی فروش

دو دستگاه آمبولانس ( نوبت دوم )

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد، نسبت به  فروش دو دستگاه  آمبولانس براساس اسناد مزایده و از طريق  برگزاري مزایده عمومي يك مرحله­اي اقدام نمايد. لذا منحصراً از شرکتها ، موسسات و نهادهای  مجاز غیر دولتی که در زمینه مراکز درمانی دارای مجوز فعالیت می نمایند دعوت  به عمل  مي آيد از تاريخ درج آگهي نوبت  اول به مدت ۴ روز  برای  فروش اسناد و  ۱۰ روزكاري پس از آگهی نوبت دوم  جهت عودت اسناد با در دست داشتن معرفي نامه معتبركتبي و ارايه فيش بانكي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه حساب سيباي ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانك ملي ايران شعبه ارکیده بنام حساب رابط تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي امور اداري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از  ساعت ۸ صبح الي۱۴ به دبيرخانه حراست بیمارستان روانپزشکی رازی  مراجعه نمایند.

  تبصره ۱:   هزينه درج آگهي ها به عهده برنده  مي باشد.

تبصره ۲:  محل بازدید خودروها و همچنین در یافت اسناد  واقع در شهرری امین آباد  -سه راه تقی آباد – بیمارستان روانپزشکی رازی دبیر خانه حراست  می باشد.

تبصره ۳: میزان تضمین شرکت در  مزایده به ازای هر آمبولانس ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی

تبصره ۳ : لازم به توضیح است اشخاص حقیقی حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.

                                                             روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی