وزن کل ساخت و ساز بشر در زمین به ۳۰تریلیون تن رسید!

وزن کل ساخت و ساز بشر در زمین به ۳۰تریلیون تن رسید!  برای نخستین بار در جهان دانشمندان محاسبه دقیقی درباره وزن کلی تمام آنچه که بشر بر روی زمین ساخته ارایه کردند. به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، تخمین بی‌سابقه دانشمندان درباره «تکنوسفر» یا به عبارتی تمام فناوری‌ها و ساخته‌های دست بشر […]

وزن کل ساخت و ساز بشر در زمین به ۳۰تریلیون تن رسید!

 برای نخستین بار در جهان دانشمندان محاسبه دقیقی درباره وزن کلی تمام آنچه که بشر بر روی زمین ساخته ارایه کردند.

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، تخمین بی‌سابقه دانشمندان درباره «تکنوسفر» یا به عبارتی تمام فناوری‌ها و ساخته‌های دست بشر بر روی زمین به رقم خیره‌کننده ۳۰ تریلیون تن رسیده است!

به‌طور کلی تکنوسفر شامل تمام ساخت و سازهای روی زمین از قبیل پل‌ها، جاده‌ها و ساختمان‌هاست. همچنین تمامی فناوری‌های کوچک‌تر، لباس‌ها و حتی کتاب‌ها را نیز در بر می گیرد.

نکته جالب اینجاست که در این تخمین کلی حتی زباله‌های تولید شده توسط بشر نیز لحاظ شده است. از آن گذشته تغییرات صورت گرفته در محیط‌زیست برای تأمین انرژی و غذای مردم جهان نظیر معادن و مزارع نیز به عنوان بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده ساخت و سازهای دست بشر و شکل‌گیری رقم ۳۰ تریلیون تنی نیز حساب شده است.

این محاسبه بی‌سابقه با همکاری ۲۰ دانشمند و به سرپرستی دانشمندانی از دانشگاه لستر بریتانیا صورت گرفته است.

اما این رقم چگونه به دست آمده است؟ دانشمندان از نتایج مربوط به مطالعات مختلفی استفاده کرده‌اند که در حوزه امور دریایی و محیط‌زیست خشکی صورت گرفته است.

 

درصورتی‌که این تخمین دقیق باشد باید گفت که در هر مترمربع از زمین ۵۰ کیلوگرم ساخت و ساز دست بشر وجود دارد.