۱۸۲۲ مزایده – کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- فروش ساختمان اداری

آگهی مزایده عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۹۳۲۰۴۷ مورخه ۹۴٫۰۳٫۲۴ باب ساختمان اداری واقع در شهرستان شازند- خیابان بهشتی شازند- پشت ستاد نیروی انتظامی به مساحت ۱۲۱۲ مترمربع ۷۷۷ مترمربع بنا دارای سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۲۶۱۷ به سریال ۷۰۲۰۴۹ بصورت همکف و قسمتی از […]

آگهی مزایده عمومی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۹۳۲۰۴۷ مورخه ۹۴٫۰۳٫۲۴ باب ساختمان اداری واقع در شهرستان شازند- خیابان بهشتی شازند- پشت ستاد نیروی انتظامی به مساحت ۱۲۱۲ مترمربع ۷۷۷ مترمربع بنا دارای سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۲۶۱۷ به سریال ۷۰۲۰۴۹ بصورت همکف و قسمتی از آن زیرزمین شامل سرویس آشپزخانه و دستشویی و سیستم گرمایشی گاز و شوفاژ و سرمایشی کولر آبی- اسکلت فلزی-طاق ضربی- درب و پنجره پروفیلی- کف موزائیک و دارای انشعاب آب- برق گاز تلفن از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به خیابان قائم مقام-  میدان مقاومت- اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره خدمات و تدارکات مراجعه فرمایید.

میزان سپرده شرکت در مزایده ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد که شرکت در مزایده می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۳۲۶۱۵۷۷۰۳ بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت الف تحویل نماید زمان دریافت اسناد ۵ روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد ۱۰ پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۲۵۲۳۴۵-۰۸۶ تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

 اداره خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان مرکزی