۷۳۹ میلیارد تومان؛ بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۶

۷۳۹ میلیارد تومان؛ بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۶ لایحه سند مالی و پیش‌بینی دخل‌وخرج‌های سال آینده دولت نشان می‌دهد رقم ۷۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است. به گزارش تسنیم، دولت در این سند مالی که پیش‌بینی دخل […]

۷۳۹ میلیارد تومان؛ بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۶

لایحه سند مالی و پیش‌بینی دخل‌وخرج‌های سال آینده دولت نشان می‌دهد رقم ۷۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، دولت در این سند مالی که پیش‌بینی دخل و خرج‌های سال آینده تمامی دستگاه‌هایش را شامل می‌شود ۲۷۶ میلیارد تومان به اجرای وظایف حاکمیتی در امور فناوری اطلاعات اختصاص داده است.

برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه این سند مالی، رقم ۷۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

همچنین جهت انجام وظایف حاکمیتی درباره امور فرکانس رادیویی و ایجاد بازار رقابتی در این بخش، رقم ۴۷۰ میلیارد تومان برای این وزارتخانه پیش‌بینی شده است.

در بخش برآورد اعتبارات رقم ۱۰۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جهت اجرای طرح‌های زیرساختی و طرح‌های کلان فضای مجازی کشور با تصویب و نظارت شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی شده است.

دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی‌نصیب ماندند

دو مجموعه تحت امر وزارت ارتباطات از دریافت بودجه جاری سال ۹۶ محروم ماندند.

طبق جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی کشور در پیش‌بینی سند مالی ۹۶، شرکت‌های ملی پست جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات زیرساخت به عنوان تابعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه جاری بی‌نصیب ماندند.

 

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران براساس پیش‌بینی‌های مالی ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت نیز ۱۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال ۹۶ طبق این پیش‌بینی خواهند داشت.