مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛

پایش عملکرد ۹ استان در تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز سلسله نشست‌های پایش و پیگیری آخرین وضعیت تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی زمین و مسکن در این سازمان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، از وزارت راه‌وشهرسازی، ارسلان مالکی؛ با اعلام آغاز سلسله نشست‌های پایش و پیگیری آخرین وضعیت تأمین زمین مورد نیاز برای […]

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز سلسله نشست‌های پایش و پیگیری آخرین وضعیت تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی زمین و مسکن در این سازمان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، از وزارت راه‌وشهرسازی، ارسلان مالکی؛ با اعلام آغاز سلسله نشست‌های پایش و پیگیری آخرین وضعیت تأمین زمین مورد نیاز برای نهضت ملی زمین و مسکن، گفت: مهم‌ترین دستور کار ما در این جلسات بررسی و پایش آخرین وضعیت تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در استان‌‌ها بر پایه اطلاعات ثبت و بارگذاری شده در سامانه بانک زمین به تفکیک مواد قانون جهش تولید مسکن است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: آخرین وضعیت قراردادهای مهلت سپری شده موضوع ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، آخرین وضعیت توافقات انجام شده با اشخاص حقیقی و حقوقی در استان، ارائه گزارش آخرین وضعیت الحاق اراضی به بافت روستاها، آخرین وضعیت واگذاری‌های انفرادی و گروهی در طرح نهضت ملی مسکن و آخرین اقدامات استان‌‌ها در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت از دیگر مواردی است که در این سلسله نشست‌‌ها به آن‌ها پرداخته می‌شود. وی با بیان اینکه این نشست‌‌ها در سه روز مداوم از ۱۳ تا ۱۵ آذرماه ادامه پیدا می‌کند، اظهار کرد: استان‌های قم، اصفهان، تهران، همدان، اردبیل، لرستان، کردستان، فارس و کرمانشاه استان‌هایی هستند که در این دور نشست‌‌ها عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.