۳۹۵۶ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – تهیه و حمل مصالح سنگی

آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی یک مرحله ای نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات (کد پستی: ۷۹۳۱۱۸۴۱۹۹) موضوع مناقصه: تهیه و حمل مصالح سنگی پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد: متقاضیان […]

آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی یک مرحله ای

 • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات (کد پستی: ۷۹۳۱۱۸۴۱۹۹)
 • موضوع مناقصه: تهیه و حمل مصالح سنگی پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس
 • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:
  • متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیل TenderAffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد)
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه پنج روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم می­باشد.
  • هزینه خرید اسناد معادل ۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب ۳۶۰۰۰۵۲۴۰ نزد بانک تجارت به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.
 • محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.