پیش‌بینی بودجه عمرانی‌ ۸هزار میلیارد تومانی وزارت راه

پیش‌بینی بودجه عمرانی‌ ۸هزار میلیارد تومانی وزارت راه بودجه عمرانی وزارت راه در لایحه بودجه سال ۹۶ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که کم‌ترین آن مربوط به سازمان هواپیمایی با ۳۰۰ هزار تومان و بیش‌ترین آن مشمول شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با ۴۲۰۰ میلیارد تومان است. به گزارش […]

پیش‌بینی بودجه عمرانی‌ ۸هزار میلیارد تومانی وزارت راه

بودجه عمرانی وزارت راه در لایحه بودجه سال ۹۶ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که کم‌ترین آن مربوط به سازمان هواپیمایی با ۳۰۰ هزار تومان و بیش‌ترین آن مشمول شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با ۴۲۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا در برآورد لایحه بودجه ۹۶ برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ دو میلیون و ۷۹ هزار و ۵۷ میلیون ریال، ‌سایر دو میلیون و ۷۷ هزار و ۸۷۴ میلیون ریال و جمعاً ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۳۱ میلیون ریال برای اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است که اعتبار اختصاصی سال ۹۶ این وزارتخانه (وزارت راه و شهرسازی) یک میلیون و ۲۶۵ هزار میلیون ریال، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۰ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۵۴ میلیون ریال است که جمعاً بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶، ۸۶ میلیون و ۶۰ هزار و ۶۸۵ میلیون ریال برآورد شده است. این اعتبارات به ۱۶ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد.

در این راستا رقم تملک داریی‌های سرمایه‌ای خود وزارت راه و شهرسازی ۷ میلیون و ۹۹۲ هزار میلیون ریال در بودجه ۹۶ برآورد شده است.

رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان هواشناسی برای سال آینده ۴۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

بودجه عمرانی پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی در سال آینده ۱۵ هزار میلیون ریال، بودجه عمرانی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ۹۲ هزار و ۴۸۹ میلیون ریال برآورد شده است.

همچنین ۱۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال به دبیرخانه شورای عالی در وزارت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد همچنین بودجه عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری ۳ میلیون ریال و بودجه عمرانی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی ۱۵ هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بودجه عمرانی ۱۴ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال و برای شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال ۹۶ بودجه عمرانی سازمان راهداری ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۹۷ میلیون ریال، ‌بودجه عمرانی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ۴ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۴۳ میلیون ریال، بودجه عمرانی شرکت عمران شهرهای جدید یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال بودجه عمرانی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۵۲۲ میلیون ریال و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ۱۶۴ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سهم ناچیز مسکن از بودجه وزارت راه و شهرسازی

سهم سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان از کل بودجه جاری وزارت راه و شهرسازی ۸۱۴ میلیارد و ۲۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که کم‌تر از ۱۰ درصد کل بودجه وزارتخانه را شامل می‌شود.

از کل رقم بودجه‌ ۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی، سهم سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی ۴۸۸ میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، شرکت عمران شهرهای جدید ۱۱۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان، شرکت عمران و بهسازی شهری ۱۱۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۷۹ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان، کمک‌های اعتباری برای تأمین مسکن ۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۷۷۰ میلیون تومان است که مجموع ارقام بالغ بر ۸۱۴ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان می‌شود.

همچنین دولت موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت مسکن مهر اختصاص دهد. همچنین یارانه سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

براساس برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۱۳۹۶ نیز تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر ۱۰۰ میلیارد تومان است.

 

یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.