۲۰۲۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مقاوم سازی بیمارستان اخوان

فراخوان عمومی شماره: ۴-۹-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به مقاوم سازی بیمارستان اخوان خود مطابق با نقشه‌های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از شرکت‌های واجد شرایط که دارای رتبه حداقل ۵ ابنیه می‌باشند دعوت بعمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۲ به مدیریت […]

فراخوان عمومی

شماره: ۴-۹-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به مقاوم سازی بیمارستان اخوان خود مطابق با نقشه‌های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از شرکت‌های واجد شرایط که دارای رتبه حداقل ۵ ابنیه می‌باشند دعوت بعمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۲ به مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۵۵۵۶۰۱۳۰- ۰۳۱ در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان