۲۰۲۶ مناقصه – شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد- خرید

نوبت دوم مناقصه شماره ۹۴۴۰۲۸۷ (خريد يك عدد Rotor Assembly دمنده واحد بازيافت گوگرد مدل Dresser Roots (قطعه يدكي))   ۱- نوع مناقصه : يك مرحله‌ای.  ۲- نوع فراخوان : عمومی.  ۳ – نام ونشاني مناقصه‌گذار : شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵ ، شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. تلفـن […]

نوبت دوم

مناقصه شماره ۹۴۴۰۲۸۷ (خريد يك عدد Rotor Assembly دمنده واحد بازيافت گوگرد مدل Dresser Roots (قطعه يدكي))

  ۱- نوع مناقصه : يك مرحله‌ای.

 ۲- نوع فراخوان : عمومی.

 ۳ – نام ونشاني مناقصه‌گذار : شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵ ،

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات.

تلفـن هاي مرتبط : دبير كميسيون مناقصات : ۳۷۲۸۵۰۲۳ -۰۵۱

نمابر : دفتر دبير كميسيون مناقصات و فكس دبيرخانه : ۳۷۲۸۵۰۲۴-۰۵۱

 ۴- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين‌هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (يكصد و پنجاه میلیون ریال)

 ۵- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۴نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكي از روشهاي زير اقدام نمايند :

الف : مراجعه حضوري به آدرس اعلام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفي‌نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه 

كارت شناسايي معتبر الزامي است)، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.

ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.NIGC-KHANGIRAN.IRو دريافت كليه اسناد مناقصه از بخش مناقصه‌ها و مزايده‌ها/ مناقصه‌ها.

۶- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸(توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پست ملاك عمل نبوده و

ملاك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعلام شده مي‌باشد. لذا مناقصه‌گران محترم مي‌بايست برنامه‌ريزي لازم را

در خصوص تحويل به موقع پيشنهادات (چه از طريق پست و چه به صورت حضوري) به عمل آورند. بدیهی است از آنجا که بلافاصله پس از پایان مهلت تحویل اسناد و

در اولين جلسه کمیسیون مناقصات، پیشنهادهای دریافتی، بازگشايي خواهند شد، لذا امکان قبول پیشنهادهایی که پس از پایان مهلت اعلام شده دریافت می‌شوند

(حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال شده باشند) وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی از این دست برای مناقصه‌گران عودت خواهد گردید. همچنين

ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعلام شده و يا ارسال به پالايشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه‌گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد

نخواهد كرد.

 ۷- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پاکت‌های مالی شرکت‌كنندگان در مناقصه در ساعت ۱۰:۳۰ مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰ در محل اتاق كنفرانس اداره مركزي پالايشگاه

به آدرس كيلومتر ۱۶۵ جاده مشهد – سرخس، شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد (پالايشگاه خانگيران) و حداقل با دو پيشنهاد دريافت شده گشایش خواهد

یافت. براساس بند “د” ماده ۱۸ قانون برگزاري مناقصات، نماينده تمامي مناقصه‌گران مي‌توانند با در دست داشتن اصل معرفي‌نامه و كارت شناسايي معتبر در جلسه

مذكور (در تاريخ اعلام شده) شركت نمايد.

                                                                                                                                            كميسيون مناقصات