فرونشست در کمین خط ‌آهن تهران-مشهد

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: در چندین مسیر ریلی و فرودگاه‌ها موضوع فرونشست را مورد مطالعه قرار دادیم و یکی از مسیرهای ریلی که موضوع فرونشست در آن جدی بوده، راه‌آهن تهران-مشهد است. به‌طوری‌که در نقاطی از این راه‌آهن آثار فرونشست کاملاً مشهود است. علی بیت‌الهی؛ در گفتگو با ایلنا، […]

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: در چندین مسیر ریلی و فرودگاه‌ها موضوع فرونشست را مورد مطالعه قرار دادیم و یکی از مسیرهای ریلی که موضوع فرونشست در آن جدی بوده، راه‌آهن تهران-مشهد است. به‌طوری‌که در نقاطی از این راه‌آهن آثار فرونشست کاملاً مشهود است. علی بیت‌الهی؛ در گفتگو با ایلنا، درباره فرونشست در محدوده زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اظهار داشت: در چندین مسیر ریلی و فرودگاه‌ها موضوع فرونشست را مورد مطالعه قرار دادیم و یکی از مسیرهای ریلی که موضوع فرونشست در آن جدی بوده، راه‌آهن تهران-مشهد است. بطوریکه در نقاطی از این راه‌آهن آثار فرونشست کاملاً مشهود است. وی ادامه داد: در این مسیر ریلی در قطعه نزدیک به ورامین در ایستگاه حوالی ابردژ و در ادامه مسیر نزدیک به ایستگاه نیشابور به شدت آثار فرونشست مشهود و بسیار هم خطرناک است. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: با توجه به بروز شکاف و حفرات، احتمال اینکه این مسیر ریلی و خطوط ریزش داشته باشد، وجود دارد. این خطر بالقوه محتمل است از این‌رو باید اقدامات مقابله‌ای، تمهیدات مهندسی دیده شود و راهکارهایی وجود دارد و می‌توان اقدامات انجام داد تا خطر فرونشست را به حداقل رساند. بیت‌الهی؛ با بیان اینکه درباره راه‌آهن تهران – مشهد اقداماتی را انجام داده‌ایم، افزود: در نقاط شکاف‌‌ها و حفرات را با موادی پر کردیم و می‌توان با روش عایق‌بندی جلوی گسترش این عوارض به حریم ریل گرفت. این اقدامات در دنیا هم تجربه شده‌ است و تمام مواد و تجهیزات و دانش تخصصی آن در کشورمان وجود دارد و موانعی از این بابت وجود نیست. وی با اشاره به انتشار اخباری درباره خطر فرونشست در فرودگاه مهرآباد، اظهار داشت: اثرات فرونشست در فرودگاه مهرآباد نمایان و مشهود نیست و حاشیه‌های پهنه فرونشستی جنوب غرب تهران در مجاورت این منطقه قرار گرفته و فعلاً نگرانی وجود ندارد. اما با تدوام این روندی که درباره کاهش آب‌های زیرزمینی وجود دارد، احتمال این است که طی سال‌های آینده مشکلاتی ایجاد شود و باید شدت این روند مانیتور و رصد شود اما این‌گونه نیست که باندهای پرواز فرودگاه مهرآباد در معرض فرونشست قرار داشته باشد. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به نرخ فرونشست در ایران تأکید کرد: نزدیک به ۵ تا ١٠ درصد فرونشست‌های دنیا در حدود ١٠ تا ١٢ سانتی‌متر است و اغلب فرونشست‌های دنیا نرخ کمتر از ١٠ درصد را دارند اما سه تا چهار درصد فرونشست‌‌ها در دنیا بالای ٢٠ درصد است اما در ایران در چند استان نرخ فرونشست بالای ٢٠ درصد است و به‌طور متوسط نرخ فرونشست در ایران بالاتر از ١٠ درصد است. بیت‌الهی؛ گفت: ایران جزء کشورهای پرخطر در فرونشست در دنیاست. به‌طوری‌که پنج درصد فرونشست‌های دنیا چنین نرخ‌های بالا را دارند.