۲۰۲۶ مناقصه – بنیــــاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی- محوطه سازی

                               آگهی مناقصه عمومی                                        نوبت اول   بنیــــاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد ،عملیات باقی مانده بخشی از پروژه مسکونی محیاA (100 واحد مسکونی) کوی کوثر اراک وهمچنین بخشی از محوطه سازی پروژه مذکور را به پیمانکار واجدالشرایط […]

                               آگهی مناقصه عمومی

                                       نوبت اول  

بنیــــاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد ،عملیات باقی مانده بخشی از پروژه مسکونی محیاA (100 واحد مسکونی) کوی کوثر اراک وهمچنین بخشی از محوطه سازی پروژه مذکور را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۱۸ لغایت ۹۵٫۰۹٫۲۸

مهلت تحویل اسناد: ۹۵٫۰۹٫۳۰ -تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۹۵٫۱۰٫۰۱

میزان تضمین شرکت در مناقصه: ۵ درصد مبلغ پیشنهادی

محل دریافت اسناد: اراک- بلوار فاطمیه- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی واحد امور قراردادها تلفن ۳۳۶۶۳۰۳۷ 

روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی