۲۰۲۶ مناقصه – خط ۳ قطار شهری مشهد- حفاری ماشینی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد ” عملیات اجرایی حفاری ماشینی، کیج گذاری و بتن ریزی شمع‌های سازه نگهبان ایستگاهها” را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت‌های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه (حداقل رتبه ۴ ابنیه یا راه و ترابری) و […]

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد ” عملیات اجرایی حفاری ماشینی، کیج گذاری و بتن ریزی شمع‌های سازه نگهبان ایستگاهها” را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بدین منظور از شرکت‌های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه (حداقل رتبه ۴ ابنیه یا راه و ترابری) و یا پیمانکارانی که سابقه همکاری با پروژه را دارند  دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد- بلوار سجاد، خیابان میلاد، نبش میلاد ۲، پلاک ۷۲، ستاد پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند. تلفن: ۳۷۰۰۴۰۰۰ ۰۵۱ داخلی ۲۶۷

سایر شرایط:

       ۱-مدت اجرای کار: ۳۶۵ روز تقویمی

۲-مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه: گواهی صلاحیت پیمانکاری، اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

تبصره: پس از تایید بند فوق مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به شماره حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد واریز گردد.

۳- تضمین شرکت در مناقصه فوق ۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.  

۴- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

۵- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت ۱۴) روز ۹۵٫۰۹٫۲۳ می­باشد.