کاهش ۱۰تا ۳۵ درصد مصرف گاز شرط دریافت پاداش صرفه‌جویی مشترکان

اگر مشترکان خانگی در فاصله زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند، بتوانند ۱۰ تا ۳۵ درصد مصرف خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مبلغی به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد که بسته به میزان صرفه‌جویی، این مبلغ از ۱۳ تا ۵۲۰ هزار تومان متغیر خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده به […]

اگر مشترکان خانگی در فاصله زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند، بتوانند ۱۰ تا ۳۵ درصد مصرف خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مبلغی به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد که بسته به میزان صرفه‌جویی، این مبلغ از ۱۳ تا ۵۲۰ هزار تومان متغیر خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت گاز در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ براساس جزء (۱) بند (ر) و بند (ل) تبصره ۱۵، وزارت نفت موظف به اصلاح الگوی مصرف شد. در تاریخ ۲۱ خرداد، مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران صادر شد که براساس آن، شهر‌ها براساس مناطق جغرافیایی به پنج اقلیم و مشترکان به ۱۲ پله تقسیم‌بندی شدند. براساس این ۱۲ پله؛ سه پله نخست، مشترکان کم‌مصرف؛ سه پله دوم، مشترکان با مصرف متوسط؛ چهار پله بعدی، مشترکان پُرمصرف و دو پله آخر (پله‌های یازدهم و دوازدهم) مشترکان بسیار پرمصرف هستند که تعرفه گازبهای آن‌‌ها پنج‌هزار تومان و شش هزار تومان (پله ۱۱، پنج هزار تومان و پله ۱۲، شش‌هزار تومان) است. اگر مشترکان خانگی در فاصله زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند، بتوانند ۱۰ تا ۳۵ درصد مصرف خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مبلغی به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد. مسلم رحمانی؛ مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، درباره پاداش صرفه‌جویی در مصرف گاز، توضیح ‌داد: اگر از ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند، مشترکان ۱۰ تا ۳۵ درصد مصرف خود را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش دهند (به‌ویژه در پلکان‌های پایین که قیمت‌ها را تغییر نداده‌ایم) نه تنها پولی پرداخت نمی‌کنند، بلکه بستانکار هم می‌شوند و مبلغی هم دریافت می‌کنند. مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، درباره بالا‌ترین مبلغ قبض صادر شده برای بخش خانگی، اظهار داشت: مبلغ این قبض ۵۰ میلیون تومان و مربوط به یک منزل ویلایی دارای استخر رو باز واقع در دامنه شیرکوه در شهر یزد بود که از گاز برای گرم کردن استخر آن در دمای منفی ۱۲ درجه استفاده می‌شد. وی افزود: در تهران، بالا‌ترین مبلغ قبض صادرشده ۳۸ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی بود، البته مجتمع‌هایی داشتیم که چند واحدی بودند و مبلغ قبض آن‌‌ها ۷۰ یا ۸۰ میلیون بود. این مسئول درباره چگونگی صرفه‌جویی در مصرف گاز با ذکر مثالی، گفت: اگر ساکنان منزلی که در تهران واقع است، در پلکان سوم قرار دارد و ۴۰۰ مترمکعب قابلیت مصرف دارد، در مقایسه با سال قبل، یک بخاری را به مدت چهارساعت در روز کمتر روشن کنند (فقط ۱۰ درصد استفاده کمتر، معادل ۴۰ مترمکعب گاز)، نه‌تنها مبلغی نمی‌پردازند بلکه معادل ۱۳ هزار تومان پاداش دریافت می‌کنند. وی، فاصله بین سقف و کف پاداش صرفه‌جویی در مصرف گاز را ۱۳ هزار تومان تا ۵۲۰ هزار تومان ذکر کرد. رحمانی؛ توضیح داد: در سال گذشته از ۱۳۸ میلیون قبضی که در دوره سرد (از ۱۶ آبان تا ۳۱ فروردین) صادر شد، فقط ۱٫۲۹ درصد مردم در پلکان ۱۱ و ۱۲ قرار گرفتند. همین ۱٫۲۹ درصد مردم نزدیک به پنج درصد مصرف گاز در زمستان را به خودشان اختصاص دادند که حجم بسیار زیادی است. وی گفت: ۶۸ درصد مردم در سه پلکان نخست قرار دارند و تقریباً ۴۶ درصد گاز را مصرف می‌کنند. عده‌ای از ۳۰ درصد باقی‌مانده، جزء پرمصرف‌‌ها و عده‌ای جزء افراد با مصرف متوسط هستند. مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، درباره هزینه تمام‌شده گاز توضیح داد: هزینه تمام‌شده گاز، از فراورش تا توزیع، برای هر مترمکعب تقریباً بین ۹ تا ۱۳ هزار تومان است. اگر بخواهیم آن را صادر کنیم تقریباً حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان درآمد حاصل می‌شود. وی تصریح کرد: یک درصد افراد که پُرمصرف هستند، برای هر مترمکعب گاز حداکثر شش هزار تومان پرداخت می‌کنند؛ یعنی دستکم سه‌هزار تومان زیر قیمت تولید، یارانه می‌گیرند.