۳۹۵۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی ایلام – خرید لباس فرم

تاریخ :۱۵/۰۹/۱۴۰۲ آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای (ارزیابی‌کیفی همزمان) موضوع مناقصه: خرید لباس فرم شامل: پیراهن، شلوار، مانتو، مقنعه (نخی و کرپ)، کاپشن مردانه و زنانه پرسنل شرکت پتروشیمی ایلام شماره مناقصه: PID-020630 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، خرید لباس فرم: شامل […]

تاریخ :۱۵/۰۹/۱۴۰۲

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای (ارزیابی‌کیفی همزمان)

موضوع مناقصه: خرید لباس فرم شامل: پیراهن، شلوار، مانتو، مقنعه (نخی و کرپ)، کاپشن مردانه و زنانه پرسنل شرکت پتروشیمی ایلام

شماره مناقصه: PID-020630

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، خرید لباس فرم: شامل پیراهن، شلوار، مانتو، مقنعه (نخی و کرپ)، کاپشن مردانه و زنانه پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای خریداری نماید.

لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، از مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام به نشانی samim.ilampetro.com مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی را همزمان با اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است مناقصه‌گران می‌بایست هر سه پاکات (الف، ب و ج) خود را علاوه بر بارگذاري در سامانه سميم، به‌صورت فيزيكي نيز در پاكت مهر و موم شده به دبيرخانه كميسيون معاملات واقع در پتروشيمي ايلام، ساختمان مديريت، واحد كميسيون معاملات تحويل دهند.

مناقصه گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را داشته باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مناقصه‌گران می‌توانند با شماره تلفن ۰۸۴۳۲۷۲۳۹۴۸ یا ۰۸۴۳۸۳۹۰۰۰۰ داخلی ۳۰۰۳ تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس: ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایلام

پورتال اطلاع رسانی و برگزاری الکترونیکی معاملات: samim.ilampetro.com

تلفن: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴           فکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴            کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰