۱۸۲۲ مزایده – اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی- اموال منقول

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد بنا بر اختیارات حاصل از مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور وصول بدهی های معوقه مالیاتی شرکت طلوع صنعت (مودی مستنکف مالیاتی) یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز الکا را که در […]

آگهی مزایده اموال منقول

نوبت دوم

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد بنا بر اختیارات حاصل از مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور وصول بدهی های معوقه مالیاتی شرکت طلوع صنعت (مودی مستنکف مالیاتی) یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز الکا را که در قید بازداشت این اداره کل می‌باشد را با برگزاری مزایده عمومی در روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ساعت ۱۰ صبح در محل سالن کنفرانس شهید امینی واقع در اداره کل امور مالیاتی استان خیابان کاشانی به فروش برساند. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده و ثبت نام از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۰ و جهت بازدید تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی ارومیه خیابان کاشانی طبقه اول اطاق ۱۰۳ مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیش تر با شماره تلفن ۳۲۲۵۳۴۰۵-۰۴۴ تماس حاصل نمایند .

ردیف

نام مودی

کلاسه پرونده

مشخصات خودروی توقیفی

قیمت پایه

میزان بدهی مالیاتی

ملاحظات

۱

شرکت طلوع صنعت (پیمان مشفقی هاله کنگرلو )

۳۱۴۷۹

نوع:کامیون کمپرسی بنز الکا

مدل :۱۹۷۲ میلادی

رنگ: طوسی

شماره پلاک : ۱۱-۹۳۱ع ۴۹

شماره شاسی : ۳۶۰۰۴۹۱۰۷۱۱۱۷۶۷

شماره موتور :۳۰۳۹۱۲۱۰۰۰۰۳۱۴

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰۴٫۶۵۰٫۰۰۰

مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال جرایم رانندگی و مبلغ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ریال عوارض شهرداری

 

تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد قیمت پایه، جهت شرکت در مزایده قبل یا فی المجلس در مزایده الزامی بوده و مابقی می‌بایستی ظرف مهلت حداکثر ده روز واریز و در صورت عدم پرداخت مابقی و یا انصراف، مبلغ ۱۰ درصد سپرده پس از کسر هزینه‌های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.