راه‌اندازی خودپردازهای غیرنقد بانک ملت در مترو

راه‌اندازی خودپردازهای غیرنقد بانک ملت در مترو نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های بانکی غیرنقد بانک ملت (CASHLESSATM) در ایستگاه‌های منتخب مترو آغاز شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک با هدف حضور در نقاط استراتژیک و راهبردی در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی، ارایه خدمات بانکی و افزایش سطح رضایت مشتریان به پیشنهاد شرکت راه‌آهن […]

راه‌اندازی خودپردازهای غیرنقد بانک ملت در مترو

نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های بانکی غیرنقد بانک ملت (CASHLESSATM) در ایستگاه‌های منتخب مترو آغاز شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک با هدف حضور در نقاط استراتژیک و راهبردی در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی، ارایه خدمات بانکی و افزایش سطح رضایت مشتریان به پیشنهاد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، نسبت به نصب دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های نقدی غیرنقد در ایستگاه‌های منتخب مترو اقدام کرد.

 

براساس این گزارش، تعداد ۱۱۳ دستگاه پایانه بانکی غیرنقد و ۱۹ دستگاه پایانه خودپرداز بانک ملت در ۷۹ ایستگاه منتخب مترو نصب و راه‌اندازی شده است که نصب این دستگاه‌ها باعث تأمین نیازهای بانکی مردم و مشتریان در ایستگاه‌های مترو و به تبع آن کاهش مراجعات بانکی به شعب خواهد شد.