تقویت بورس کالا، سیاست دولت است

تقویت بورس کالا، سیاست دولت است شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان بخش زیادی از پول خود را دریافت کرده و برای تولید محصولاتشان براساس منابع مالی جدید برنامه‌ریزی کنند. به گزارش ایرنا، مرتضی‌شهیدزاده به مزیت‌های اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد […]

تقویت بورس کالا، سیاست دولت است

شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان بخش زیادی از پول خود را دریافت کرده و برای تولید محصولاتشان براساس منابع مالی جدید برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش ایرنا، مرتضی‌شهیدزاده به مزیت‌های اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا مزایای زیادی دارد به‌طوری که اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و بخش خصوصی را فعال‌تر می‌کند که این یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست قیمت تضمینی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در خرید تضمینی، دولت از خرید محصول تا پرداخت مطالبات کشاورزان، مسؤول بوده و حضور بخش خصوصی نیز بیرنگ می‌شود؛ به این ترتیب در طرح خرید تضمینی دولت با فشار مالی رو به رو شده و منابع خود را به جای توسعه زیرساختار‌ها به خرید محصولات معطوف می‌کند.

شهیدزاده تصریح کرد: بنابراین به دلیل مزیت‌های اجرای طرح قیمت تضمینی، باید فرهنگ جدیدی در صنعت کشاورزی و کشاورزان ایجاد شود تا همه در تولید و توسعه مشارکت کرده و محصولات خود را از طریق بورس به فروش برسانند زیرا بورس کالا محیطی است که قیمت، ورود و خروج مشتری و کالا را شفاف کرده و به کشف قیمت مناسب تولیدات کشاورزان کمک می‌کند.

شهیدزاده درباره عرضه گندم در بورس کالا نیز گفت: با توجه به سیاست دولت و برنامه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این است که فروش و بازرگانی محصولات را از طریق بورس کالا رقم بزند؛ درباره محصولات شکر و ذرت این کار انجام شد اما گندم به دلیل بالا بودن مصرف و حساسیت بالای این محصول، به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد تا در حق تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشود.

 

رییس هیأت مدیر بانک کشاورزی افزود: در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ریزی دولت و تجربه موفق سیاست قیمت تضمینی، پیشنهادهایی برای ورود گندم به بورس کالا ارایه خواهد شد.