۲۰۲۷ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای خراسان – حفاظت پست

ü      لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم «آگهی مناقصه عمومی شماره گ/۱۹/۹۵ » شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد ” بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت پست ۲۰/۶۳/۱۳۲ کیلو ولت خواجه ربیع” را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای […]

ü      لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم

«آگهی مناقصه عمومی شماره گ/۱۹/۹۵ »

شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد ” بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت پست ۲۰/۶۳/۱۳۲ کیلو ولت خواجه ربیع” را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای حداقل گواهی‌نامه رتبه ۵ دررشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد و حائز شرایط با شند واگذار نماید.

شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ تضمین(ریال)

محل اعتبار

۲۰۰۹۵۱۱۲۳۰۰۰۰۰۵

بهینهسازی بخش کنترل و حفاظت پست ۱۳۲/۶۳/۲۰ کیلوولت خواجه ربیع

خراسان رضوی

۱,۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰

(یک میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال)

منابع داخلی
(غیر عمرانی)

*تاریخ فروش اسناد: ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ۹۵٫۰۹٫۱۷الی دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۲

*تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۳۰ : ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۶

*تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۳۰ : ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۶

*نحوه دریافت اسناد مناقصه:

مناقصه‌گران دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه ۵ در رشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد می‌باشند، پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی و واریز الکترونیکی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال به حساب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران (مشاور) می‌توانند فایل اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.

*آدرس مشاور:

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بلوار شهید فکوری، جنب بازار سنگ، پلاک۵، تلفن:۳۸۷۱۷۲۰۰-۰۵۱، دورنگار: ۳۸۷۱۷۲۲۰-۰۵۱

تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۲۷، پلاک۲، تلفن: ۸۸۰۱۱۳۸۱-۰۲۱، دورنگار: ۸۸۶۳۰۶۹۳-۰۲۱

*محل تحویل اسناد و گشایش پاکات:

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می‌گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکت‌های مناقصه (الف ،ب و ج ) را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۵ بارگذاری و سپس اصل مستندات و مدارک مطابق با شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت‌های لاک و مهر شده تا ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۶به آدرس: مشهد انتهای بلوار وکیل آباد نرسیده به دو راهی شاندیز طرقبه سمت راست – شرکت برق منطقه‌ای خراسان امور تدارکات و قراردادها تلفن ۶۱۰۳۶۱۹ ۳ ۰۵۱ دورنگار ۶۱۰۳۶۲۹ ۳-۰۵۱ تحویل نمایند.

*مناقصه‌گران می‌بایست جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) در تهران با شماره تلفن ۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸ تماس حاصل نمایند و دفاترثبت نام سایر استانها، در سامانه (www.setadiran.ir) موجود می‌باشد.

*پیشنهاددهنده موظف است پس از ثبت پیشنهاد در دبیرخانه شرکت برق، پاکت‌های مناقصه را به امور تدارکات و قراردادها تحویل نماید.

*به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین درمعاملات دولتی می‌باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

*سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های اطلاع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp:/iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان www.krec.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان