فروش کالا در حراج خرده فروشی اموال تملیکی به هزار قلم رسید

تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در سی و هفت حراج خرده فروشی برگزار شده، یک هزار قلم کالا عرضه شده و نزدیک به ۷ میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است.

تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در سی و هفت حراج خرده فروشی برگزار شده، یک هزار قلم کالا عرضه شده و نزدیک به ۷ میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است.مقاله اصلی