فیلم| انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای رسوبی از هرمزگان به کرمان

بندرعباس – ایرنا – ۱۰۰ کانتینر حاوی کالاهای متروکه از بندر شهید رجایی هرمزگان به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در استان کرمان منتقل شد اما به گفته عباس سام‌نژاد مدیرکل اموال تملیکی کرمان، این استان در راستای تحقق دستور معاون اول رییس جمهور پیرو تخلیه بنادر از کالاهای رسوبی، آمادگی انتقال یکهزار کانتینر را دارد.

بندرعباس – ایرنا – ۱۰۰ کانتینر حاوی کالاهای متروکه از بندر شهید رجایی هرمزگان به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در استان کرمان منتقل شد اما به گفته عباس سام‌نژاد مدیرکل اموال تملیکی کرمان، این استان در راستای تحقق دستور معاون اول رییس جمهور پیرو تخلیه بنادر از کالاهای رسوبی، آمادگی انتقال یکهزار کانتینر را دارد.مقاله اصلی