اموال تملیکی هرمزگان ۴۹۰ میلیارد ریال کالا به مزایده گذاشت

بندرعباس – ایرنا – مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: ۷۳ ردیف کالا به ارزش ۴۹۰ میلیارد ریال توسط این اداره‌کل بر روی پایگاه تدارکات الکترونیکی دولت به مزایده گذاشته شد.

بندرعباس – ایرنا – مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: ۷۳ ردیف کالا به ارزش ۴۹۰ میلیارد ریال توسط این اداره‌کل بر روی پایگاه تدارکات الکترونیکی دولت به مزایده گذاشته شد.مقاله اصلی