فراخوان برگزاری بزرگترین مناقصه ساخت نیروگاه خورشیدی در کشور

تهران- ایرنا- سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به‌منظور برگزاری بزرگترین مناقصه ساخت نیروگاه خورشیدی در کشور به ظرفیت چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات فراخوان داد.

تهران- ایرنا- سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به‌منظور برگزاری بزرگترین مناقصه ساخت نیروگاه خورشیدی در کشور به ظرفیت چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات فراخوان داد.مقاله اصلی